måndag, mars 14, 2011

Varför är det inga kravaller eller plundringar i Japan?

Det är hårda tider i Japan, inget snack om den saken. Dock kunde det vara ännu värre. För trots att många tusen människor lidit svåra kval, dom har förlorat sina hem, sina ägodelar och kanske till och med familj och vänner råder ändå ett lugn i de utsatta områdena. De rapporten som kommit vittnar om solidaritet och sammanhållning, man håller ihop och försöker göra det bästa av situationen.
Detta är en klar kontrast gentemot amerikanska New Orleans efter orkanen Katarina 2005. Människor rånades, våldtogs och misshandlades, butiker plundrades och under några mörka dygn rådde det i praktiken total anarki i staden. Hur kan folk i två moderna välfärdsländer bete sig så fundamentalt olika när de befinner sig i snarlika nödsituationer?
Kan det vara så att Japan med sin etniska och kulturellt homogena befolkning har en stark folkgemenskap och intern solidaritet, något som New Orleans på grund av sin mångkulturella sammansättning saknar?
Ja, antagligen. Solidariteten är ju bevisligen inte så stark över de etniska gränserna.


Läs även andra bloggares åsikter om , ,