onsdag, december 01, 2010

BNP upp, HDI ner

Svensk ekonomi spås gå bra...

Häromdan släppte SCB sin prognos om den ekonomiska tillväxten i Sverige, och ska vi tro den så ser det ljust ut. Det spås gå bra för Sverige, eller rättare sagt: Det spås gå bra för den svenska bruttonationalprodukten (BNP). Detta är anmärkningsvärt. För samtidigt som svensk BNP spås öka, så visar andra prognoser att Sverige kommer att tappa kraftigt i välfärdsindexet "Human development index" (HDI).
Vanligtvis brukar BNP och välfärd gå hand i hand, men i Sverige kommer alltså ekonomin att bli starkare, utan att detta kommer det svenska folket till gagn genom bättre välfärd.
Hur kan detta komma sig? Hade jag varit Sosse eller Vänsterpartist hade jag nog skyllt på sociala klyftor och på att regeringen gör dem rika ännu rikare, men det hade inte varit helt sant. HDI tar visserligen med inkomstskillnader i beräkning, men det man räknar på är hur stor del av befolkningen som ligger långt under medianinkomsten, inte medelinkomsten. En liten, väldigt rik minoritets påverkan kan alltså aldrig bli mer än högst marginell.
En mer trolig förklaring är att stat, region och kommun kastar pengarna i sjön, närmare bestämt den mångkulturella sjön.

... men politikerna satsar pengarna på fortsatt massinvandring och mångkultur.