måndag, november 08, 2010

Insändare: Lär av Japan

Följande insändare har skickats till HN.

FN:s utvecklingsprogram släppte nyligen sin prognos om välfärdsutvecklingen under de kommande 20 åren, och för Sveriges del ser det inte ljust ut. Idag ligger vi på femtonde plats i det internationella välfärdsindexet HDI (Human Development Index), 2030 beräknas vi ha rasat till plats 45, under länder som Libyen och Kuwait!
Ett land vars invånare har desto större anledning att vara positiva är Japan. Redan idag återfinns Japan på en imponerande åttonde plats, men 2030 spås man kunna uppvisa ett än mer imponerande resultat, nämligen plats nummer ett.
Detta är en intressant kontrast, inte minst då då Sverige och Japan sägs stå inför precis samma välfärdsutmaning under de kommande åren, nämligen en allt större andel äldre i befolkning och en situation där färre och färre ska försörja fler och fler. Skillnaden ligger i hur vi arbetar för att klara detta problem. I Sverige anser alla riksdagspartier utom Sverigedemokraterna att problemet ska lösas med utomeuropeisk massinvandring. Japan å andra sidan har i princip ingen invandring alls. Istället för att satsa hundratals och åter hundratals miljarder på invandring och kostsamma integrationsprojekt har Japan valt att använda sina resurser på teknologisk utveckling för att klara de utmaningar som framtiden bär. Med FN:s färska rapport i hand råder det ingen tvekan om vilka det är som valt rätt väg. Vi Sverigedemokrater har länge sagt att välfärden inte kan räddas genom massinvandring. Vi vill att Sverige ska ta lärdom av Japans kloka och effektiva politik så att Sverige förblir ett välmående och bra land att leva i. Med den politik som övriga sju riksdagspartier vill bedriva kommer Sverige att bli ett fattigare och sämre land att bo i. Jag hoppas innerligt att dom tänker om innan det är för sent.

Erik Hellsborn (sd)