onsdag, november 24, 2010

Du har fel, Billström


I gårdagens DN skrev migrationsminister Tobias Billström på Debattsidan under rubriken Arbetskraftsinvandrare stjäl inte jobb för arbetslösa. Bl.a. skriver han:

"Den som tror att man genom att hålla en arbetskraftsinvandrare utanför landet per automatik har ett jobb att i stället ge till någon som redan bor här får tänka om. När regeringen tillsammans med Miljöpartiet genomförde reformen för en ökad och mer flexibel arbetskraftsinvandring 2008 så var det med utgångspunkten att det bara är arbetsgivaren som vet bäst vilken typ av arbetskraft och vilken kompetens som behövs."

Hur förhåller det sig då med de här sakerna? 8 November publicerade DN Ekonomi en artikel om just detta. Där kunde vi bl.a. läsa:

"De nya reglerna för arbetskraftsinvandring skulle lösa företagens brist på kompetent personal. Men de grupper som ökat mest är okvalificerade yrken som städare och restauranganställda – branscher med många arbetssökande i Sverige. De nya reglerna har gjort det enklare att arbetskraftsinvandra i yrken som ställer lägre krav på kvalifikationer. Under 2009 beviljades nära 8.000 arbetstillstånd för gruppen 'utan krav på särskild yrkesutbildning'. De är städare, köks- och restaurangbiträden, tidningsutdelare, hantlangare inom byggsektorn, trädgårdsarbetare med flera. Fram till september i år låg samma grupp en bit över 5.300 tillstånd. Högutbildade kom till Sverige redan innan den nya lagen trädde i kraft i december 2008. De hade inga problem att få arbetstillstånd, enligt Gunilla Wikström, chef för Migrationsverkets avdelning för arbetstillstånd."

Du har alltså fel, Billström. Många av de jobb som gått till arbetskraftsinvandrare kunde utförts av arbetslösa svenskar. Genom sitt beslut om arbetskraftsinvandring är alltså regeringen direkt skyldiga till att tusentals svenskar som kunde haft arbete nu istället går utan jobb. Detta vet dom förstås mycket väl. De VILL ha konkurrens om de okvalificerade yrkena, då det gör de lågutbildade mer desperata och öppnar upp för sämre arbetsvillkor och en försämrad löneutveckling.
De gamla ränderna sitter i hos det nya arbetarpartiet.

Läs även andra bloggares åsikter om , ,