onsdag, augusti 25, 2010

Inga överraskningar i eller kring SD:s våldtäktsrapport

Så kom den då till sist, SD:s rapport om invandring och våldtäkter. Jag har både läst rapporten, och följt den mindre mediestorm som uppstått med anledning av den samma. Ingetdera har dock bjudit på några överraskningar.
Själva rapporten bekräftar i mångt och mycket vad vi kunde läsa i BRÅ-rapporten "Brottslighet bland personer födda i Sverige och i utlandet" redan 2005. Invandrare är kraftigt överrepresenterade, och då främst invandrare från kulturellt främmande, och ofta muslimska länder.

BRÅ:s rapport, sidan 41

SD:s rapport, sidan 4

Skriverierna kring rapporten har inte heller bjudit på några överraskningar. Rapporten anklagas för att vara oseriös, dåligt underbyggd osv. Någon annan reaktion var inte heller att vänta. Lite intressant är det dock att BRÅ stämmer in i klagosången. SD:s rapport bekräftar ju som sagt deras egna siffror från 2005.
Den största skillnaden mellan de två rapporterna är att BRÅ:s siffror handlar om personer som misstänkts för brott, medan SD:s siffror handlar om folk som blivit dömda. Det är rimligtvis också därför SD:s rapport blivit till. Mångkulturens försvarare menar på att det finns en diskriminerande attityd mot invandrare och att invandrare därför blir felaktigt utpekade i större utsträckning än svenskar. Det är en ganska märklig inställning. Jag vet att det ofta förekommer alkohol vid våldtäkter, men hur full måste inte en tjej vara för att peka ut en arab eller en afrikan om hon i själva verket våldtagits av en rågblond svensk? Hur som helst finns det inget som stödjer denna tes. Utomeuropeiska invandrare är överrepresenterade i ungefär samma utsträckning oavsett om man räknar misstankar eller fällande domar.
Ett annat argument är att åtalade invandrare blir dömda i högre utsträckning än åtalade svenskar. Detta ses som ett bevis på diskriminering av invandrare. Detta faktum går dock att vända på: Svenskar frias oftare än invandrare. Alltså så blir svenskar i högre utsträckning oskyldigt åtalade än invandrare. Således är det svenskar som diskrimineras, inte invandrare. Om rollerna varit ombytta och invandrare friats oftare än svenskar, kan jag sätta mitt huvud på att invandringsliberalerna hade resonerat just så istället.

Innerst inne tror jag att faktiskt att de politiskt korrekta vet hur det ligger till med invandring och våldtäkter. Dock vill dom till varje pris förneka det. Dom klarar inte av tanken på att det faktiskt är mångkulturen som det är fel på, inte de fördomsfulla och inskränkta svenskarna.

Läs också: