torsdag, april 15, 2010

Insändare: SD ensamma om att vilja ha kameraövervakning

Följande insändare har skickats till HN:

Replik till Gunnar Ericsson (m) 15/4 -10

Jag håller med i mycket av det som Gunnar Ericsson skriver. Kameraövervakning på utvalda platser i Varberg skulle utan tvekan kunna hjälpa polisen i deras arbete, fler våldsvekare skulle kunna dömas och fler brottsoffer få upprättelse. Jag känner dock att det måste påpekas att Moderaterna, det parti som Gunnar Ericsson företräder ingalunda delar denna uppfattning. Vi Sverigedemokrater har har under den gångna mandatperioden arbetat för att delar av centrala Varberg ska kameraövervakas för att underlätta polisens arbete. Men när frågan togs upp i kommunfullmäktige var vi ensamma om att stödja förslaget. Såväl moderaterna som övriga partier röstade nej med motiveringen att det skulle vara integritetskränkande och att vi försökte skapa problem som inte fanns, och således blev det inga kameror den gången. Från Sverigedemokraternas sida lovar vi dock att fortsätta arbetet för ett tryggare och säkrare Varberg. Något vi tyvärr är ganska ensamma om.

Erik Hellsborn (sd)