söndag, mars 28, 2010

Insändare: Borgerlig populism i invandringsfrågan

Följande insändare har skickats till HN:

Migrationsminister Tobias Billström vill bygga barnhem i Afghanistan, vilka ska bebos av så kallade ”ensamkommande flyktingbarn” som kommit till Sverige. Som det är nu får dessa i regel uppehållstillstånd då det ofta inte finns någon som kan ta emot dem i hemlandet. Genom att bygga barnhem på plats i hemlandet ges barnen ett hem samtidigt som chanserna till återförening med föräldrarna ökar. Ett mycket bra förslag tycker jag. Kanske inte så konstigt då detta är en fråga vi Sverigedemokrater drivit redan innan Billström fick upp ögonen för den. Jag har dock inga större förhoppningar om att förslaget ska bli verklighet under Billströms tid som minister.
Vi har sett det hela förr. 2006 var det språktest för att bli medborgare, 2007 försörjningskrav för anhöriginvandring och 2009 återkallande av felaktigt beviljade medborgarskap. Alltsammans förslag som Sverigedemokraterna drivit sedan tidigare. Men inget av dessa förslag har blivit verklighet. Med jämna mellanrum görs det ett invandringskritiskt utspel från alliansen. Det ter sig vara ren populism, ett försök att vinna stöd från de många väljare som önskar en mer restriktiv invandringspolitik, för det blir som sagt aldrig någonting av dessa utspel.
Önskar man en sverigedemokratisk invandrings- och integrationspolitik gör man klokast i att rösta på Sverigedemokraterna, inte Moderaterna eller Folkpartiet.

Erik Hellsborn (sd)