torsdag, mars 18, 2010

Insändare: Allians mot Sverige

Följande insändare har skickats till HN.

Häromveckan presenterade de fyra regeringspartierna sitt samarbete inför höstens val, ett samarbete man hade redan inför valet 2006. Då kallade man sig för ”Allians för Sverige”, nu bara för ”Alliansen”. Anledningen till att man strukit Sverige ur namnet sägs vara för att visa att samarbetet är mer beständigt än så. Smaka på det uttalandet. Vad man säger svart på vitt är att Sverige inte är beständigt. Hur ska det tolkas? Planerar den borgerliga fyrklövern att avveckla Sverige under kommande mandatperiod?
Låter det otroligt? Ha då i åtanke att de borgerliga partierna, precis som Socialdemokraterna innan dem, använt sin tid vid makten åt att flytta bort mycket av den beslutande makten från Sverige, ner till EU-byråkrater i Bryssel och Strasbourg. Något som varit helt i enlighet med grundtanken bakom EU: Nämligen att på sikt avskaffa de fria nationerna och ersätta dem med en federal superstat, vilket en av EU:s grundare, Jean Monnet under hela sitt liv var mycket tydlig med.
Ha detta i åtanke när du röstar i höst. Vill du degradera Sverige till en maktlös delstat i ett Europas förenta stater? För det är vad du kommer få med Allians MOT Sverige. På motsatt sida i frågan står vi i Sverigedemokraterna. Vi vill låta det svenska folket vara herrar i sitt eget hus. Viktiga beslut om Sveriges framtid ska fattas i Sverige, inte i Bryssel och Strasbourg.

Erik Hellsborn (sd)