fredag, februari 26, 2010

Streck i HN:s handslags-debatt


Idag publicerade HN min senaste insändare och meddelade att man därmed satte streck i debatten. En debatt jag inte kan vara annat än mycket nöjd med. Jag på kort tid fått tre insändare publicerade i norra Hallands största dagstidning och därigenom kunnat redogöra för SD:s politik. Att vi har vanligt folk bakom oss råder inga tvivel om, aldrig tidigare har jag fått en sådant positivt respons på en insändare från folk i min närhet. Vidare lyckades min första insändare starta en rejäl debatt på insändarsidan. För det är inte bara jag och de jag svarat som skrivit, såväl andra politiker som enskilda privatpersoner har velat vara med och säga sin mening i frågan. Olika ståndpunkter har yttrats, och även om inte alla håller med oss i SD så tvekar jag inte för en sekund att vi har gynnats av debatten.

Mina inlägg i debatten: 1, 2, 3