fredag, december 11, 2009

Insändare: SD står för verklig solidaritet

Följande insändare har skickats till HN.

SD står för verklig solidaritet

Replik till "Medbroder" 091210

Kära ”Medbroder”. Jag har läst din insändare men tyvärr är det inte mycket jag kan hålla med om.
För det första HAR Sverige tagit emot en hel del irakiska ”flyktingar”, lika många resten av Europa tillsammans faktiskt. Jag skriver flyktingar inom citationstecken då anledningen till att övriga Europa tagit emot betydligt färre än oss är just att till skillnad från Sverige har man inte betraktat Irakierna som några flyktingar. Att Syrien tagit emot ännu fler är bara naturligt då det är ett av Iraks grannländer. När finska vinterkriget rasade var det Sverige som var grannland och fick dra det tyngsta lasset, också det fullt naturligt. Givetvis ska folk i nöd så långt som det är möjligt hjälpas i sitt närområde. Det är inte bara mer praktiskt utan även effektivare och mer solidariskt. Just solidaritet är ju något du talar dig varm för. Hur menar du att svensk flyktingmottagning skulle vara solidarisk? Kostnaden för t.ex. ett så kallat ”ensamkommande flyktingbarn” (som i regel snarare är vuxna män i 20-årsåldern) är 1900 kr per dygn, på ett år blir detta nästan 700 000 kr. För samma summa skulle man kunna rädda livet på över 2700 svårt undernärda barn i tredje världen. Sverigedemokraterna förordar en kraftig begränsning av den utomeuropeiska invandringen och att en del av de resurser som därigenom frigörs används för att hjälpa verkligt nödställda direkt på plats. Det är verklig solidaritet.

Erik Hellsborn (sd)