fredag, oktober 30, 2009

Debatt: Invandring då och nu


Replik till Christer Bergendahl 091027

Vad har svensk invandringspolitik från t.ex. 1500- och 1600-talet med dagens invandringspolitik att göra? Inte så mycket om ni frågar mig. Men jag får väl utgå ifrån att Christer Bergendahl är av en annan uppfattning då han använder gångna tiders invandring till Sverige för att berättiga dagens invandringspolitik.
Historiskt sett har Sverige alltid haft en mycket begränsad invandring. Fram tills början av 1900-talet var mindre än 1 % av Sveriges invånare födda utomlands, idag närmar sig siffran 15 %. Då kom i princip alla invandrare från kristna och kulturellt närstående länder i Europa. Idag kommer invandringen från alla världens hörn, och många är muslimer. Det tycker i alla fall jag är en ganska så rejäl skillnad.
Det verkar som sagt inte Bergendahl tycka dock. Ej heller verkar han se något problem med den tilltagande massinvandringen från muslimska länder, eller Islams allt starkare inflytande över det svenska samhället. För snart två veckor sedan debatterade Sverigedemokraternas partiordförande Jimmie Åkesson dessa frågor på Aftonbladets debattsida, vilket verkar ha varit vad som fått Bergendahl att gå i taket. Bergendahl talar om hets mot folkgrupp, dock utan att kunna precisa någon hets i Jimmies artikel. Var och en som aktivt följer med i den svenska samhällsdebatten har nog hört talas om Jimmies artikel, det är dock inte alla som har läst den. Jag vill råda HN:s läsare att leta upp artikeln på internet och själva läsa den. Då kommer ni se att det ingalunda rör sig om någon ”hets” mot muslimer, utan om en saklig kritik mot den islamiska ideologin och det sätt som styrande politiker i Sverige och Europa hanterat den samma. Detta är en viktig fråga som måste diskuteras. Hur har Islam påverkat Sverige hittills? Hur kommer Islam påverka Sverige i framtiden? Är detta verkligen en önskvärd utveckling? Dessa är frågor jag gärna debatterar med dig, Christer Bergendahl. Med anledning av den debatt du och jag förde på insändarsidan i fjol känner jag mig dock tvungen att säga att jag hoppas att du den här gången kommer vilja diskutera de faktiska sakfrågorna. HN:s läsare förtjänar en saklig och informativ debatt.

Erik Hellsborn (sd)