måndag, september 21, 2009

PO-anmälan mot Aftonbladet

Efter gårdagens påhopp i Aftonbladet har jag gjort en anmälan till Allmänhetens pressombudsman. Jag bifogade följande motivering:

Tillsammans med sju andra personer listas underskriven under rubriken "Dömda rasister på valsedlarna". Jag tycker det är kränkande att få mitt namn publicerat under en sådan rubrik. Jag är inte rasist, och har heller aldrig varit det. Ej heller är jag dömd för något brott.
Vidare påstås jag ha hyllat boken "Vedergällning" av Krister Falk. Detta trots att jag under intervjun klart och tydligt sade att jag tog avstånd från den verklighetsbild som målas upp i boken. Detta valde Aftonbladet att inte ta med i sin artikel.