torsdag, augusti 20, 2009

Debattera Islam? Gärna för mig!


Jag läser på bloggen Muslimska friskolan att Uppsala kommun planerar att utsätta sina gymnasie- och högstadieelver för en kampanj mot "islamofobi". Ett par utdrag:

"
... för att motverka statiska bilder och negativa generaliseringar gällande muslimer som till stor del grundar sig på 'okunskap om den andre.'"

"..
bilden av islam som en fredlig religion (är) ifrågasatt, många ser gärna islam som en ond makt i förhållande till väst och det debatteras inte vad islam är och står för."

Okunskap? Ju större kunskap jag fått den islamiska läran ju större har mitt ogillande av den samma blivit. Politiskt korrekta vill gärna intala sig att all form av intolerans och ogillande grundar sig i okunskap. Vad dom dock inte verkar ha förstått är att det verkliga Islam med råge lever upp till alla "fördomar" och "nidbilder" som de tydligen tror att kommunens unga grundar sin uppfattning på.
Dom säger att Islam inte debatteras, nå låt Islam debatteras, dessto mer, dessto bättre. Ta och bjud in Kent Ekeroth eller någon annan kunnig islamkritiker till debatt med en imam. Sedan kan Uppsalas unga bilda sig en egen uppfattning om huruvida Islam är en "fredens religion" eller inte.

Andra bloggar om: , ,