måndag, juni 29, 2009

Första svenska översättningen av brevväxlingen mellan Kalif Umar och Kejsare Yazdgird III

(Båda dessa brev är översatta av mig från en engelsk text. Denna översättning får fritt spridas vidare.)Då var det dags för ännu en liten lektion i historia.
Direkt efter Islams uppkomst på 600-talet satte araberna igång en aggressiv och våldsam expansion med syftet islamisera världen. Ett av de första folken som fick det islamiska oket över sig var de Zoroastristiska Perserna. Efter det stora slaget vid Qadisiyyah, 636 sände den segerrike muslimske kalifen Umar ett brev till Persernas kejsare, Yazdgird III:

"Framtiden ser inte ljus ut för dig och din nation om du inte accepterar mina villkor och underkastar dig mig.
Det fanns en tid då ert land styrde halva världen, men se nu hur solen sjunker ner. På alla fronter har dina arméer besegrats och din nation är dömd till utrotning. Jag vill dock peka ut den väg för dig där du kan undslippa detta öde. Nämligen att du börjar dyrka den ende guden, den unika gudom, den enda gud som skapade allt detta. Jag ger dig hans budskap. Beordra din nation att upphöra med den falska dyrkan av eld och att ansluta sig till oss, så att de kan ansluta sig till sanningen.

Dyrka Allah, skaparen av världen. Dyrka Allah och acceptera islam som vägen till frälsning. Upphör med era polytiska sätt och bli muslimer så ni kan acceptera den store Allah som er Frälsare. Detta är det enda sättet du kan säkra din överlevnad och fred för dina Perser. Du kommer att göra detta om du vet vad som är bra för dig och för dina perser. Underkastelse är ditt enda alternativ. Allah Akbar."

Kejsare Yazdgird svarade:

"
I Ahuramazdas namn, Skaparen av Liv och vishet.

I ditt brev kallar du oss iranier till din gud som du kallar Allah akbar (den Store Allah), och på grund av ditt barbari och din okunskap, utan att veta vilka vi är och vilka vi dyrkar, kräver du att vi ska söka upp din gud och bli dyrkare av Allah akbar.
Det är märkligt att du är arabernas kalif, men är lika okunnig som en kringstrykande arab i öknen! Du avkräver mig att bli monoteistisk i min tro. Du okunniga man, i tusentals år vi iranier i detta land av kultur och konst, varit monoteistiska och fem gånger per dag har vi bett böner till Guds tron. Medan vi lade grunden för människovärde och rättfärdighet och godhet i världen och högt värderade goda tankar, goda ord och goda gärningar , så var du och dina förfäder ökenvandrare som åt ormar och ödlor, och begravde era oskyldiga döttrar levande.

Ni araber som inte har någon respekt för Guds varelser, som skoningslöst sätter människor till svärdet, som misshandlar era kvinnor, som attackerar karavaner och är stråtrövare, som begår mord, som kidnappar kvinnor och makar, hur understår ni er att lära oss, som står över dessa ondskor, att dyrka Gud?


Du säger åt mig att sluta dyrka elden och dyrka Gud i stället! För oss iranier är eldens ljus en påminnelse om guds ljus. Eldens utstrålning och sol-liknande värme binder våra hjärtan och själar med varandra, så att vi blir hjälpsamma, goda och omtänksamma, så att ömhet och förlåtande kan bli vårt sätt att leva, och därmed hålla guds ljus lysande i våra hjärtan.
Vår Gud är den store Ahuramazda. Konstigt är det att ni också har nu beslutat att ge honom ett namn, och ni kallar honom Allaha kbar.

Men vi är inte som ni. I Ahuramazdas namn utövar vi medkänsla och kärlek och godhet och rättfärdighet och förlåtelse och omsorg för de fördrivna och olyckligt lottade, men i er Allah Akbars namn begår ni mord, skapar misär och tvingar andra att lida! Säg mig, vem är skyldig till dessa illgärningar? Er Gud som beordrar folkmord, plundring och förstörelse, eller ni som gör dessa saker i hans namn? Eller både och?

Ni som har spenderat alla era dagar i brutalitet och barabari, har nu kommit ut från er ödsliga öken, beslutna att undervisa, med svärdsklingor och erövring, dyrkan av Gud till ett folk som i tusentals år varit civiliserade och som har förlitat sig på kultur och kunskap och storartade uppenbarelser.

Vad har du i namnet på din Allah akbar, lärt dessa islams arméer annat än förstörelse och plundring och mord som du nu tror kommer att kalla andra till din gud?
Idag så har mitt folks lycka vänt. Deras arméer, tjänare av Ahuramazada, nu har besegrats av Allah akbars arabiska arméer . Och de tvingas att med svärdet mot strupen konvertera till guden vid namn Allah akbar. Och de är tvungna att tillbe honom fem gånger om dagen på arabiska, då er Allah akbar tydligen bara förstår arabiska.

Jag råder er att återvända till er ödleinfekterade öken. Släpp inte dina grymma barbariska araber som är som rabiata djur lösa över våra städer. Upphör med att mörda mitt folk. Upphör med att plundra mitt folk. Upphör med kidnappningen av våra döttrar i din Allah akbars namn. Upphör med dessa brott och onda gärningar.

Vi iranier är ett förlåtande folk, ett vänligt och välmenande folk. Där vi går, sår vi frön av godhet, sämja och rättfärdighet. Och det är därför vi har förmåga att bortse från brotten och illgärningarna som dina araber gjort sig skyldiga till.

Stanna i er öknen med er Allah akbar, och håll er borta från våra städer, för vedervärdig är er tro och brutalt är ert beteende."

Dessa brev skrevs alltså för över 1000 år sedan, men det skulle nästan lika gärna kunnat vara igår. Vissa saker förändras aldrig. Islam stod för våld och barbari då, och Islam står för våld och barbari nu.

Andra bloggar om: , , , , , ,