lördag, juni 13, 2009

Från dådkraft till dekadens

Alexanders Andrées "Från dådkraft till dekadens" publicerades i nr 5/2000 av det nu nedlagda Samtidsmagasinet Salt. Artikeln beskriver det mäktiga Romerska rikets undergång, de bakomliggande orsakerna och visar på likheterna med vårt eget moderna västerland: urbanisering, massinvandring, moraliskt förfall och låg nativitet. Jag lägger upp artikeln på min blogg för att jag tror att många av mina läsare kan finna den intressant. Det betyder dock inte att jag nödvändigtvis delar alla de åsikter och slutsatser som artikelförfattaren ger uttryck för.

Andra bloggar om: , , ,