onsdag, februari 11, 2009

Svar till SSU Kalmar, del 2

SSU Kalmar säger:
"Det intressanta här är även att Sverigedemokraterna inte är konsekventa. Sätter man ett värde på invandrare, så borde man även sätta ett värde på de födda i Sverige. Och jösses vilka kostnader som vi födda i Sverige är upphov till! Jag ser med förväntan fram emot hur Sverigedemokraternas förslag på hur man ska skära ned kostnaderna för infödda svenskar ser ut, för de är ju upphov till otroliga kostnader för den svenska staten!"

Jag svarar:
"Självklart kostar även infödda svenskar pengar. Detta gäller i synnerhet folk under 20 och över 65. Det finns dock en väsentlig skillnad. Ungdomar som ännu inte kommit ut i arbetslivet har i regel två föräldrar i arbetsför ålder som betalar skatt och därmed indirekt finansierar de kostnader som deras barn är för samhället. En pensionär på 65+ har under sitt yrkesverksamma liv betalt skatt och därmed finansierat sin egen pension. Ingen av dessa grupper kan alltså betraktas som någon ekonomisk belastning.

Så är det inte med kostnaderna för invandrare. Ett populärt argument är att de skatter som invandrare betalar kompenserar för invandringens kostnader, detta är dock inte helt sant. Det stämmer förvisso att skatteintäkterna från invandrare är något större än invandringens och integrationens DIREKTA kostnader. Däremot räcker de inte på långa vägar för att finansiera INDIREKTA kostnader såsom sjukvård, socialbidrag, pensioner, utbildning osv.
Så för att säga att invandringen skulle vara en ekonomisk plusaffär skulle man vara tvungen att utgå ifrån att inga invandrare någonsin skulle behöva sjukvård, pensioner, bidrag, kostnadsfri utbildning osv.
Men så är ju inte fallet, utan kostnaderna för dessa samhällsfunktioner får infödda, svenska skattebetalare står för. Således ÄR invandringen en ekonomisk belastning."

Andra bloggar om:
, , ,