fredag, januari 23, 2009

Svar till SSU Kalmar

SSU Kalmar frågar:
"Varför användes exempelvis ordet invandrare om människor som är uppväxta i Sverige? Varför betraktas människor som bor i Sverige som mer eller mindre Svenska beroende på hudfärg, hårfärg eller religion?"

Jag svarar:
"Jag tycker SSU ska ta och besöka någon tillställning hos valfri invandrarförening, där man äter mat, sjunger sånger och dansar danser som alla härstammar från hemlandet och fråga vilket land festdeltagarna i första hand identifierar sig med: Sverige eller landet de invandrade från? Jag är tämligen säker på att de flesta snarare skulle identifiera sig med sitt forna hemland än med Sverige och etniska svenskar. Ett absolut krav för att en invandrare ska kunna kallas svensk är i min mening att dom själva betraktar sig som svenska. Det tycker uppenbarligen inte SAP/SSU, i deras värld är alla som antingen bor i Sverige eller äger svenskt medborgarskap 100 % svenskar, oavsett vad personen i fråga själv tycker.
Ett bra exempel på detta tänkande var när Mona Sahlin i fjol stod i talarstolen och dundrade att "Zlatan är svensk!" Vem är hon att avgöra det? Zlatan är förvisso född och uppvuxen i Sverige, dock med föräldrar från Kroatien och Bosnien. Men detta är irrelevant i socialdemokratins tankevärld, bakrund och rötter betyder ingenting. Frågan är bara om Zlatan enligt detta resonemang inte borde vara italienare, det är ju tros allt där han spenderar större delen av sin tid."

Andra bloggar om: , , , ,