lördag, januari 24, 2009

Hägglund kommer köra Kd i botten

Igår läste jag en artikel om Kristdemokraterna i Expressen, och det är ett parti i kris som beskrivs. Opinionssiffrorna är inte tillfredsställande och den interna kritiken mot partiledare Hägglund tycks växa ute i landet. Och något annat var väl knappast att vänta?

För att ett parti ska fylla någon mening och kunna mobilisera väljare måste dom ha något att erbjuda, något som väljarna upplever att dom inte kan få från de övriga partierna. Och vad har Kd egentligen att erbjuda? En gång i tiden var de det konservativa alternativet, men detta är något som nu känns ganska avlägset. Under Göran Hägglund har partiets konservativa särprägel blivit alltmer frånvarande, försvunnen till förmån för en gemensam allians-värdegrund. Det mest talande exemplet är abortfrågan. Från att från början varit ett parti med en restriktivare abortlagstiftning som främsta fråga har man under Hägglund blivit partiet som vill bjuda in utländska medborgare till svenska sjukhus för att smita undan hemlandets mer restriktiva abortregler. Inte konstigt att konservativa medlemmar och väljare skruvar på sig. Och bättre lär det inte bli efter partitoppens nya supertabbe: Att peta bort den starkt konservative Lennart Sacredeus från EP vallistan, trots det stora stöd han fick från gräsrötterna i partiets provval. Petningen av Sacredeus kommer knappast få några omedelbara effekter på opinionen, (i en dagsfärsk mätning ökar Kd t o m)men i längden lär effekterna märkas, då många konservativa medlemmar lär känna sig överkörda av ledningen och tappa viljan att arbeta vidare för partiet.

Men skrattar bäst som skrattar sist heter det ju som bekant. Efter nästa val får nog Kd:s riksdagsledamöter ta sitt pick och pack och söka nya jobb utanför riksdagshuset. Högst en lär sitta kvar på sin plats: Lennart Sacredeus, och han kommer då ha en ny partibok i fickan.

Jag har skrivit om Sacrédeus tidigare:
Svensk toppolitiker kräver restriktivare invandringspolitik

Andra bloggar om: ,