torsdag, december 18, 2008

Diskrimineringsombudsmannen vill diskriminera svenskar

Ombudsmannen mot diskriminering, DO släppte idag en rapport om segregation och diskriminering på bostadsmarknaden. Klicka här för att läsa pressmeddelandet. Man kommer också med förslag på åtgärder för att motverka de samma. En av punkterna reagerade jag starkt på:

"Att regeringen utreder möjligheten att tillåta tillfälliga särskilda åtgärder i syfte att förverkliga rätten till bostad för grupper som idag står utanför bostadsmarknaden. Det kan till exempel handla om undantag från de krav som ställs på bostadssökande, förtur i bostadskön eller särskilda lånegarantier som ger möjligheter att förvärva en bostadsrätt eller ett egnahem."

Undantag från de krav som ställs på bostadssökande?! Förtur i bostadskön?! Särskilda lånegarantier!? Kort sagt så ska alltså icke svenskar ges förtur och särrättigheter på etniska svenskars bekostnad. Ursäkta mig, men vad är det om inte diskrimineringen?

Andra bloggar om: , , ,