torsdag, november 20, 2008

Svensk utbildning åt svenskarna!


Saxat från Sveriges radio:
"Förra läsåret var en fjärdedel av alla nya studenter på högskolor och universitet från andra länder, enligt statistik från Högskoleverket som Dagens Nyheter tagit del av. Det är framför allt de tekniska utbildningarna som lockar. Anledningen är bland annat att det är gratis att studera i Sverige och att undervisningen på många utbildningar sker på engelska."

Att vi har kostnadsfri utbildning i Sverige tycker jag är något mycket positivt, men detta borde rimligtvis endast gälla svenska medborgare. Det är inte rimligt att utlänningar kommer till Sverige och får gratis utbildning på svenska skattebetalares bekostnad. I den mån det finns lediga platser på utbildningarna bör utländska studenter vara välkomna, men då ska dom också betala för sig. Och när det råder konkurrens om platserna ska alltid svenska medborgare gå först.
Kort sagt: Svensk utbildning åt svenskarna!

Andra bloggar om: ,