tisdag, november 18, 2008

"Apatiska flyktingbarn" åter på tapeten

I dagens DN kan vi läsa om en Rädda barnen-rapport som behandlar fenomenet "apatiska flyktingbarn" och snart lär väl debatten vara i full gång igen. När ämnet var på tapeten senast handlade det om huruvida dessa barn verkligen var sjuka eller om de bara simulerade alternativt var drogade av sina föräldrar med syftet att få uppehållstillstånd.
Vissa hävdade att så var fallet, andra avfärdade det helt. Jag är ingen expert på ämnet och kan således inte heller säga med säkerhet att det förhåller sig på det ena eller andra sättet. Några funderingar dock:

1. Hur kommer det sig att symptomen uppkommer relativt ofta hos vissa invandrargrupper, men inte alls hos andra som har en likvärdig bakgrund?
2. Hur kommer det sig att symtomen uppkommer så ofta i vissa mottagarländer, men inte alls i andra?
3. Hur kommer det sig under vissa tidsperioder uppkommer stora mängder av fall, medan det är betydligt färre under andra perioder?

I början av 2000-talet hade vi en hel del "apatiska flyktingbarn" från forna sovjetstater i Sverige. Fram tills dess att det finns trovärdiga svar på mina ovanstående frågor utgår jag ifrån att det i början av decenniet gick rykten i denna del av världen att man kunde få uppehållstillstånd i Sverige genom att simulerad apati. För om detta vore ett verkligt symtom borde vi väl rimligtvis ha hundratals apatiska barn från Irak på våra sjukhus idag?