torsdag, oktober 23, 2008

Väl rutet, Björn!

"Efter beslut i regionfullmäktige i våras får personer som vistas illegalt i Sverige - dvs brottslingar - avgiftsfri akutsjukvård i Region Skåne. Medan svenskar måste betala för vården genom skattsedeln och dessutom patientavgifter låter man alltså utländska brottslingar få fri akutsjukvård. Bakom beslutet står samtliga partier (den sk sjuklövern) utom Sverigedemokraterna.
Nu vill man gå steget längre genom att även erbjuda utländska brottslingar fri akuttandvård i Region Skåne. Visserligen skall de avkrävas på hela 50 kronor för sitt besök, men det är inget som kan drivas in om de inte har pengar med sig eftersom de får tillfälliga personnummer och därefter går under jorden igen. Givetvis har sjuklövern tillsett, genom en policy, att ordningsmakten inte får tillkallas för att kunna verkställa utvisning ur landet."

  • Björn Söder: Region Skåne bjuder på gratis tandvård till utländska brottslingar