lördag, oktober 11, 2008

Jörg Haider död

Det var med sorg i hjärtat jag mottog nyheten att den österrikiske politikern Jörg Haider avlidit i en bilolycka. Haider skapade stora rubriker när han 1999 rönte stora framgångar i de österrikiska valen med sitt kompromissa budskap mot mångkultur och EU-överstatlighet, och den politik som följde fick hård kritik från flera håll i Europa. Haider skulle dock visa sig vara en man som var före sin tid, för idag förs en politik liknande Haiders i många andra europeiska länder. Vem vet hur politiken och debattklimatet hade varit i Europa idag om inte Jörg Haider hade gått i bräschen för en kursändring? Det är fullt möjligt att hela Europa skulle befunnit sig i samma miserabla situation som Sverige och England.

Vila i frid Jörg Haider. Kampen för ett Europa av fria, självständiga nationalstater går vidare.

Svenska Dagbladet: Jörg Haider omkomen i bilolycka


Andra bloggar om: , ,