söndag, oktober 05, 2008

"Gangsterlivet - lika farligt som att bära på en cancertumör"

Saxat från Expressen:
"En studie från Karolinska institutet visade 1993 att risken att dö i förtid är ungefär lika stor för den som är kriminell som för den som lider av cancer eller en hjärt- och kärlsjukdom. (...) Bland dem som inte ertappats med något brott i tonåren var en procent döda, bland dem som ertappats för ett enda brott var 7,5 procent döda. Av dem som ertappats med två eller fler var 11,5 procent döda. Och av dem som hade större kriminell problematik var 13 procent döda."

Det är inget klokt karriärval att bli kriminell, något som togs upp i "Efterlyst" redan för två och ett halvt år sedan. Läs mer om det här.

Andra bloggar om
: ,