lördag, september 13, 2008

Kan en nationalist stödja Lissabonfördraget?


Den förre statssekreteraren Lars Danielsson (s) intervjuades nyligen i P1 om svensk invandringspolitik och Lissabonfördraget, som riksdagen ska besluta om senare i år. Jag ska vara ärligt och säga att jag inte är så insatt i föredragets innehåll. Hittills har jag instinktivt varit kritiskt till det, då jag förstått att ett ja skulle innebära att mer makt flyttas bort från Sverige ner till Bryssel. Något som ut en nationalistisk synvinkel givetvis är negativt. Intervjun med Danielsson har dock fått mig att börja fundera. Som det varit hittills har EU haft en gemsam flyktingpolitik så långt som att man beslutat om en gemensam lägstanivå. Dock så har det varit fritt fram överstiga denna nivå hur mycket man vill. Något som Sverige mer än något annat land tagit vara på. För att citera Danielsson:

"Alla politiska partier i Sverige har varit överens om att vi ska ha en mycket liberal asyl- och migrationslagstiftning. Där skiljer vi oss från i stort sett alla andra medlemsstater i Europa. Effekten blir då att dom andra ser oss som lite tokiga extremister."

Om jag förstått det hela rätt skulle det bli ändring på detta om Lissabonfördraget röstades igenom, då ska hela flyktingpolitiken bli gemensam för EU. Detta skulle med största sannolikhet innebära en kraftig minskning av den utomeuropeiska invandringen till Sverige, då de flesta övriga EU-länder ju för en asylpolitik som är betydligt mer restriktiv än den svenska. Något som givetvis är positivt ur en svensk nationalists synvinkel.

Men kan en nationalist verkligen stödja Lissabonfördraget? Är minskat nationellt självbestämmande ett pris vi är villiga att betala för att slippa utomeuropeisk massinvandring?
Ja? Nej? Kanske? Vad tycker du?

Andra bloggar om: , , , ,