onsdag, september 17, 2008

Inga skattepengar till ABF!

Läste på Dagbladet.se och SSU Sundsvalls hemsida att ABF i Sundsvall ska starta en studiecirkel om, eller snarare mot Sverigedemokraterna, samt att man nekat en intresserad sverigedemokrat att delta i denna studiecirkel. Detta är anmärkningsvärt då ABF:s verksamhet till stora delar finansieras med skattepengar. Bara under 2008 får ABF ut 469 miljoner kronor i bidrag från staten. Utöver detta tillkommer bidrag från en rad kommuner och landsting. Är det rimligt att att ett förbund vars verksamhet finansierar genom offentliga medel:

1. använder dessa medel för att förhindra ett specifikt parti från att nå framgångar i allmänna val?
2. nekar människor att delta på sina utbildningar med hänvisning till att dom har "fel" partitillhörighet?

Nej, självklart inte. Skattepengar ska inte gå till att motarbeta oppositionella eller utestänga dessa från utbildning. Sådant hör hemma i diktaturer men inte i demokratier. Om det är sådana fasoner ABF tänker hålla sig med borde samtliga bidrag från stat, landsting och kommun omedelbart stoppas.

Andra bloggar om:
, ,