torsdag, maj 15, 2008

Insändare: SD ensamma om att värna om svenska arbetare

Min senaste insändare till HN blev publicerad, och med den ett direktsvar från Doris Gunnarsson. Jag har knåpat ihop en ny replik:


SD ensamma om att värna om svenska arbetare

Sverige behöver arbetskraftsinvandring hävdar Doris Gunnarsson. Jag håller inte med. Vi har inom Sveriges gränser redan tusentals och åter tusentals personer som antingen helt står utan arbete eller mot sin vilja bara arbetar deltid. Det rimligaste vore väl ändå vara att få dessa i arbete innan ny arbetskraft importeras? Ett vanligt påstående i debatten om arbetskraftsinvandring är att vi på grund av kommande pensionsavgångar behöver en ökad utomeuropisk invandring. Detta är dock allt annat än säkert. Under senare år har allt fler européer fortsatt att arbeta även efter att de fyllt 65. Samtidigt har vi faktorer på den svenska arbetsmarknaden som ingalunda talar för ett ökat behov av arbetskraft. Dels så flyttar många företag sin verksamhet till låglöneländer vilket gör att jobb i Sverige försvinner. Och dels så gör ny teknik hela tiden befintliga arbetstillfällen överflödiga. Och även om vi i Sverige, mot förmodan skulle hamn i ett läge där brist på arbetskraft stundar är invandring inte någon långsiktig lösning. På sikt blir även dessa invandrare gamla och behöver försörjas, och då vi i Sverige har mycket generösa regler för anhöriginvandring riskerar vi dessutom att få två föräldrar i pensionsålder med på köpet för varje arbetsför invandrare.
Att den borgerliga regeringen trots detta propagerar för ökad arbetskraftsinvandring beror som jag nämnde redan i min förra insändare, på att det är ett effektivt sätt att skapa lönedumpning för svenska arbetare. Att regeringen i viss mån får stöd för sin lönedumpningspolitik från socialdemokratin kan tyckas märkligt, men har sin grund i den radikala förändring som svensk socialdemokrati genomgick under Olof Palmes era. Per Albin Hansson och Tage Erlander skulle säkerligen vända sig i graven om de kunde se vad för politik deras efterträdare för idag.
Sverigedemokraterna är numera ensamma om att prioritera svenska arbetares intressen över globalisering och ideologiska floskler.

Erik Hellsborn, Sverigedemokraterna i Varberg


Andra bloggar om: , ,