torsdag, maj 08, 2008

Insändare: Arbetskraftsinvandring skapar lönedumpning

Min första insändare på ett bra tag har idag skickats till HN.

"Arbetskraftsinvandring skapar lönedumpning

Kommentar till Doris Gunnarssons ledarartikel 5/5

Doris Gunnarsson gläds i sin ledarartikel över den borgerliga regeringens planer på utökad arbetskraftsinvandring, vi inom Sverigedemokraterna har dock svårt att dela denna entusiasm. Vi anser inte att en ökad arbetskraftsinvandring är något som ligger i det svenska folkets intresse, tvärtom. Amerikanska studier visar att utbildningsnivån bland arbetskraftsinvandrare förvisso är hög, men att den ofta inte stämmer överrens med den kompetens som efterfrågas på arbetsmarknaden. Detta leder till att invandrarna börjar konkurrera med infödda svenskar om de jobb som inte kräver någon högre utbildning. Dessa invandrare är ofta beredda att arbeta för en lägre lön än vad de flesta svenskar är, vilket skapar en för svenskarna ogynnsam konkurrans. En konkurrans som skapar sämre löneutveckling och på sikt riskerar att leda till ren lönedumpning för anställda inom t.ex. bygg, industri och vård & omsorg. Denna utveckling är ännu inte lika långt gången i Sverige som i USA, mestadels tack vare att vi i Sverige har en betydligt starkare fackföreningsrörelse. Detta är dock på väg att förändras. Genom höjda avgifter till a-kassan har den borgerliga regeringen tvingat fram en omfattad medlemsflykt från facket och därmed allvarligt försvagat dess möjlighet att försvara arbetarnas intressen. Om utvecklingen fortsätter är det bara en tidsfråga innan vi befinner oss i samma läge som USA med sämre löner och rättigheter på arbetsplatsen som följd.
Detta är något som vi Sverigedemokrater starkt motsätter oss. För tillfället är ett nytt arbetsmarknadspolitiskt program under framtagning i partiet, och budskapet är klart och tydligt: Den svenska modellen ska försvaras och de svenska arbetarna skyddas från lönedumpning.

Erik Hellsborn, Sverigedemokraterna i Varberg"


Vissa kanske tycker att det är märkligt att jag försvarar facket med tanke på den kritik jag framfört tidigare, vilket också höll på att kosta mig mitt medlemskap i kommunal. Men man bör då ha i åtanke att min kritik mot LO aldrig har handlat om att jag motsätter mig iden med en stark fackföreningsrörelse. Min kritik har handlat om bristande interndemokrati samt ett missbruk av medlemmarnas pengar och beroendeställning.


Andra bloggar om: , , ,