fredag, mars 07, 2008

Så får vi till frivillig återvandring

Folkpartiet har de senaste dagarna fått utstå en hel del skäll för sitt senaste integrationspolitiska utspel. I korthet går detta ut på att föräldrar inte längre ska kunna kräva att deras barn ska slippa vissa delar av skolundervisningen, något som idag främst handlar om muslimska flickor som inte får delta i sexualkunskapen eller närvara på de gymnastiklektioner som hålls i simhallen. Hos övriga partier tycks stödet för förslaget inte vara särskilt starkt, och bland muslimerna hörs de sedvanliga klagosångerna.


Jag tycker dock att det är ett bra förslag. För Nyamko Sabuni och major Björklund kanske förslaget bara handlar om att hjälpa invandrarflickornas integration, men även ur ett nationalistiskt perspektiv finns det anledning att se positivt på det. Det gör det nämligen mindre attraktivt att bo i Sverige för muslimer som inte har något intresse av att assimileras. För låt oss se sanningen i vitögat, för att återskapa ett svenskt Sverige räcker det inte med att stoppa invandringen, vi måste också få de icke assimilerbara invandrarna att återvända hem. De flesta av dessa har emellertid medborgarskap och kan därmed inte bara visas på dörren. Något sådant skulle inte bara vara stridande mot de mänskliga rättigheterna, det är även tveksamt om det över huvud taget är praktiskt genomförbart. Och sist men inte minst tycker jag inte att det är moraliskt försvarbart att frånta någon sitt medborgarskap.
Det enda alternativet är då frivillig återvandring. Men ska någon sådan bli av måste det bli mindre attraktivt att bo i Sverige för dem som inte vill ta seden dit de kommer. Folkpartiets förslag bidrar till detta, men det är inte på långa vägar tillräckligt. Efter att vi kommit in i riksdagen 2010 tycker jag att SD bör driva följande frågor för att uppmuntra till återvandring:
*Förbud mot slöjor i skolan och på arbetsplatser som drivs av kommun, landsting och stat, samt låta privata arbetsgivare själva avgöra om de vill acceptera slöjor eller inte.
*Ingen specialkost för muslimska elever i skolorna.

*Inga skollov för muslimska helgdagar.

*Avskaffa hemspråksundervisning.

*Dra in alla bidrag till invandrarföreningar eller muslimska kulturföreningar

*Förbud mot fullskaliga moskéer.

*Verka för att alla skolavslutningar ska hållas i kyrkan.

*Inga separata badtider för kvinnor i de kommunala simhallarna.

(Lämna gärna kommentarer med fler förslag.)


Med detta gemfört, hur många tror att Mahmoud Aldebe eller hans gelikar skulle vilja stanna kvar i Sverige?


Läs mer:
Dagen: Muslimer upprörs av fp-förslag


Andra bloggar om: , , ,