söndag, februari 17, 2008

Tankar om Kosovo

Idag förklarades Kosovo självständigt från Serbien. Det är givetvis en viktig händelse som får stora konsekvenser och skapar många heta känslor, även jag har en del tankar och åsikter i frågan.


Först och främst kommer givetvis frågan om denna självständighetsförklaring är rätt, riktig, och försvarbar. Den serbiska minoriteten är motståndare till detta och anser Kosovo som en naturlig del av den serbiska nationen. Det gör emellertid inte den albanska majoritetsbefolkningen vilka vill ha en självständigt Kosovo. Jag ska erkänna att jag inte är tillräckligt insatt för att avgöra vilket folk som egentligen har störst rätt till provinsen. Dock så verkar det som att samtliga länder som tagit ställning i frågan, med undantag för Serbien och Ryssland, är positiva till självständighetsförklaringen, och därmed får man väl utgå från att detta är det klokaste alternativet.


Mindre positiva är nog många av mina partikamrater inom Sverigedemokraterna. SD har förvisso inte tagit ställning i frågan, men det intryck jag fått när jag talar med partivänner eller läser på olika webbforum är att flertalet av dessa tagit ställning för fortsatt Serbisk kontroll över Kosovo. Detta ställningstagande grundar sig sannolikt mestadels på det faktum att albanerna är muslimer och serberna kristna. Tanken på ett större och mäktigare Albanien, alternativt en ny europeisk stat med muslimsk majoritet skrämmer. Detta är dock inget som jag känner någon oro över. Albanerna må officiellt vara muslimer, men några islamister är de absolut inte. Albanerna är den muslimska världens i särklass mest sekulariserade folk, och kulturellt sett står de antagligen närmare det kristna Europa än den muslimska arabvärlden. Detta kan ha sin förklaring i geografiska faktorer, Albanernas område ligger omgivet av områden med en kristen majoritetsbefolkning. En annan faktor kan givetvis vara det faktum att den muslimska tron i Albanien är ett resultat av den Osmanska invasionen på 1300-talet, snarare än religiös övertygelse. Konverteringen till Islam var i många fall föga mer än en läpparnas bekännelse.


En annan sak att ha i åtanke är att Kosovos självständighet borde få många utvandrade Kosovoalbaner att återvända hem. Och det borde väl i varje fall, alla nationalister se som något positivt?


Läs mer:
DN: Thaci förklarar Kosovo självständigt
SvD: Kosovo självständigtAndra bloggar om: ,