torsdag, oktober 18, 2007

Svensk invandringspolitik är extremism

Saxat från Merit Wagers blogg:
"I England beviljas 14 % av alla asylsökande irakier asyl eller uppehållstillstånd.
I Sverige beviljas närmare 95 % av alla asylsökande irakier asyl eller uppehållstillstånd.
Varför denna enorma skillnad mellan de två länderna? Är det helt olika irakier som tar sig till England jämfört med dem som tar sig till Sverige? Varför är skillnaden ca 80 % när det gäller asyl och uppehållstillstånd?"


Saxat från Realtid.se:
"Sverige tar en allt större del av flyktingströmmen till EU. Förra året minskade antalet personer som söker asyl i EU med 15 procent. På fem år har ansökningarna halverats inom unionen. Men inte i Sverige. Bara i år har ansökningarna ökat med 84 procent jämfört med samma period i fjol. Ökningen är lika stor som den sammanlagda minskningen i Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Belgien, Irland, Österrike och Finland tillsammans."


Jag har sagt det förr och jag säger det igen: Det är riksdagspartierna som är extremister, inte vi Sverigedemokrater.

Andra bloggar om: ,