tisdag, oktober 09, 2007

Nationalism kräver socialt ansvarstagande

Vi Sverigedemokrater kallar oss själva för ett nationalistiskt parti. Dock så är det självklart att inte alla våra medlemmar titulerar sig själva som nationalister. Det är inget fel med det, alla är inte ideologiskt lagda.


Desto mer problematiskt tycker jag det är med personer inom SD som faktiskt har en ideologi som är en annan än nationalismen. Jag talar här om avhoppare från de borgerliga partierna som gått med SD av rent sakpolitiska skäl men i stort har behållit sin liberala/borgerliga ideologi, personer vars vilja att minska invandringen först och främst handlar om att frigöra ekonomiska resurser för att kunna genomföra skattesänkningar. Dessa personers närvara har inte gått obemärkt förbi, det ekonomiska handlingsprogram vi antog 2004 är helt klart att betrakta som borgerligt. Detta är ett problem anser jag. Liberalismens syn på välfärd och socialt ansvarstagande kan aldrig vara en del av den nationalism jag förespråkar. Nationalism handlar om att sätta nationens väl i främsta rummet. Nationen är det samma som det egna folket, således menar jag att svensk nationalism ska handla om att alla svenskar tillsammans ska arbeta mot ett gemensamt mål där vi alla har en dräglig tillvaro. Nationell solidaritet bör vara ledordet i en nationalismens ekonomiska politik. Vi ska inte vända de som har de svårt ryggen, utan hjälpa våra utsatta landsmän. Detta är uppfattningar som går stick i stäv med liberalismens principer. Där är det den starkes lag som gäller. Gemenskap byts ut mot individualism, socialt ansvarstagande mot skattesänkningar.


Nu ska inte detta tolkas som att jag menar att detta är SD:s politik. Vårt parti vill stå upp för välfärden och värna om det sociala skyddsnätet. Men att vilja och kunna är två olika saker. Skulle vår invandringspolitik omsättas i praktiken skulle samhället förvisso kunna spara en hel del pengar. Men inte så mycket så att vi skulle kunna genomföra de skattesänkningar vi talar om i vårt ekonomiska handlingsprogram samtidigt som vi genomför de satsningar och upprustningar som vi talar om i våra andra program. Vi måste välja, en förbättrad välfärd som kommer alla till gagn, eller skattesänkningar som främst gynnar de redan välställda? Som nationalist väljer jag självklart en förbättrad välfärd.


Med den bakgrunden anser jag att SD behöver ta en vänstersväng i sin ekonomiska politik. Nuvarande politik är varken realistisk eller ideologiskt försvarbar.

Andra bloggar om: , , ,