torsdag, september 06, 2007

Män är män, kvinnor är kvinnor

Skillnaderna mellan män och kvinnor är rent biologiska hävdar neurobiologiprofessorn Annica Dahlström.
Nej, det handlar om uppfostran och kultur hävdar kulturantropologen Ulrika Dahl.

Vem ska man tro på? Jag tror på Annica Dahlström. Om det hade varit en fråga om kultur som Dahl hävdar hade det ju utan tvekan varit väldigt stora skillnader i synen på manligt och kvinnligt i olika kulturer. Men det är det ju inte. Kvinnan är den som sköter hem och barn. Mannen är jägare, krigare och försörjare. Detta mönster har gått igen i alla tider, i alla kulturer världen över.

Och jag blir bara mer övertygad om min åsikt när jag tar del av Dahls argument. Hon säger att man inte ska göra skillnad på män och kvinnor för att det kan leda till diskriminering. Huruvida det faktiskt finns skillnader eller ej tycks vara mindre viktigt. Om konsekvenserna av sanningen är obehagliga ska sanningen tydligen förnekas, eller?

Nej, män är män, kvinnor är kvinnor, och det kan inga genusvetare eller feminister ändra på.

Andra bloggar om: , ,