torsdag, september 20, 2007

Insändare: "Vi litar på FN"

Replik till Lise Blomqvist, 20/9


"Vem är flykting, och vem är det inte? Svaret varierar givetvis beroende på vilka kriterier man ställer för att en person ska räknas som flykting. Inom Sverigedemokraterna råder inga tvivel, vi har nämligen samma kriterier som Förenta Nationerna. De som lever upp till de av FN ställda kriterierna är flyktingar, de som inte gör det är det inte. Svårare än så borde det egentligen inte vara. Men i Sverige har vi idag en verklighet där styrande politiker uppenbarligen i inte litar på FN, utan har skapat egna, extremt ”generösa” kriterier. Som ett resultat av detta delas det varje år ut tusentals och åter tusentals uppehållstillstånd till personer som enligt internationella konventioner helt saknar flyktingskäl. Ett talande exempel på detta är det faktum att under förra året så beviljade vi i lilla Sverige lika många uppehållstillstånd till Irakiska invandrare som hela resten av Europa TILLSAMMANS. Till skillnad från Lise Blomqvist tycker inte jag att det är rimligt."

Andra bloggar om: ,