måndag, augusti 27, 2007

Tar Ung Vänster verkligen avstånd från våld?

Igår fick jag en kommentar till min förra post där en anonym besökare frågade hur jag ställde mig till den brutala attack som en grupp nynazister genomfört mot en konsert arrangerad av Ung Vänster. Svaret på frågan var självklart, jag fördömer allt politiskt våld, oavsett vilket partibok offer och förövare har i fickan. Detta är en självklar ståndpunkt varje sann demokrat, som demokrat måste man fördöma allt våld, inte bara det som drabbar ens egna fränder.
Just av den anledningen finner jag återigen nödvändigt att ifrågasätta Ung Vänsters demokratisyn. På förbundets hemsida skriver ordförande Ida Gabrielsson en artikel om det inträffande. Man kan bl.a. läsa:

”Våldsbrott mot antirasister och vänsteraktiva får många gånger inte en rimlig prioritering hos polisen. … När fascister på det här sättet hotar dem som står upp för demokrati och människovärde, är det i förlängningen ett hot mot alla människor som vill leva i frihet från våld och rasism.”

Detta är det genomgående budskapet i såväl artikeln som i de uttalanden jag sett i media. Problemet tycks enligt Ida bestå i att personer som delar hennes politiska ideologi utsätts för brott av personer som inte gör det. Jag kan inte finna något fördömande av politiskt våld som sådant. Överhuvudtaget är såväl Ung Vänster som Vänsterpartiet väldigt dåliga på sådana fördömanden, annat än när de säger att våld är strategiskt fel. Huruvida våldsbruk är strategiskt bra eller dåligt är helt irrelevant för en demokrat. Våld är moraliskt fel, och det är det enda man behöver tänka på.


Detta i kombination med att Ung Vänster själva brukar odemokratiska, om än fredliga metoder (t.ex. mötesströrningar)samt att de under flera år hade ett nära samarbete med öppet våldsamma grupper gör att jag inte kan betrakta Ung Vänster som några demokrater. Visst, de förtjänar ändå inte att bli misshandlade men jag hade nog känt mer sympati om det varit medlemmar i MUF, KDU eller något annat demokratiskt ungdomsförbund som drabbats.


Andra bloggar om:
, , , ,