onsdag, juli 18, 2007

Regeringen diskriminerar svenskar

Hittade av en ren slump följande på Regeringskansliets hemsida: Satsningar ökar integrationen.
För drygt två veckor sedan införde tydligen regeringen något som de kallar för ”Instegsjobb”. Kortfattat går det ut på att företag som anställer en nyanländ invandrare bara behöver stå för 25 % av lönen de första 18 månaderna, resterande 75 % står staten för.
I praktiken innebär detta att arbetslösa svenskar ges sämre förutsättningar att få ett nytt jobb då många arbetsgivare säkerligen kommer föredra subventionerad, invandrad arbetskraft. Det innebär även risker för svenskar som går på tidsbegränsade vikariat. När dessa vikariat går ut riskerar svenskarna att skickas ut i kylanför att ersättas av en invandrad efterträdare. Som en sista spark mot en som redan ligger ner finns vetskapen att de skattepengar man själv tjänat in åt staten under sitt vikariat nu används för att avlöna den person som tagit ens jobb ifrån en.
Förslaget visar att den borgerliga regeringen, precis som den nu avsatta, Socialdemokratiska,bedriver en arbetsmarknadspolitik som är klart svenskfientlig. Men ärligt talar kunde man knappast förvänta sig annat av en regering där Centerpartiet sitter med.