söndag, juli 22, 2007

Om detta må ni berättaMellan 1914 och 1918 mördades mellan en och två miljoner kristna Armenier av den islamiska regimen i det Osmanska riket (nuvarande Turkiet). Utöver detta blev hundratusentals tvångsomvända till islam eller bestulna på allt dom ägde och bortjagade från sina hem. Målet var att rensa ut alla icketurkar och upprätta ett helmuslimskt Storturkiet.
”Armeniska förintelsen” var 1900-talets första folkmord och är än idag en av historiens värsta etniska rensningar.
Men detta är något som de flesta svenskar är helt omedvetna om. För i Sverige högtidighåller inga etablerade politiker minnet av folkmordet, i våra skolor hålls inga temadagar om ämnet.


”Om detta må ni berätta”


Läs mer om folkmordet här: Seklets bortglömda förintelse


Andra bloggar om: , ,