fredag, juni 01, 2007

Var stolt, du svenske German!

Igår beställde jag boken ni ser här till höger och nu väntar jag otåligt på att den ska komma. De gamla Germanerna var ett fascinerande folk och få saker är väl närmare sammankopplat med dem än slaget vid Teutoburgerskogen?
Slaget vid Teutoburgerskogen

Under åren kring Kristus födelse sände Rom styrkor norrut, med syftet att införliva de fria Germanska stammar som bodde norr om Alperna i det Romerska imperiet. Germanerna var ett stolt folk som inte accepterade någon främmande överhöghet, men trots detta föll flera stammar inför den romerska övermakten. Den avgörande vändningen skulle komma år 9 e.kr. En romersk här på 30 000 man hade sänts in på Germanskt område för att där upprätta ännu en ny Romersk provins. Men för att ta sig till det planerade området var man tvungen att ta vägen genom Teutoburgerskogen, och det var där Germanerna planerade att en gång för alla slå tillbaka de Romerska imperielisterna. Den Germanske krigsherren Arminius (även känd som Herrmann) hade utsetts att leda de germanska krigarna i den kommande striden. Detta då han själv tillbringar en stor del av sitt liv i Rom och väl kände till deras sätt att föra krig. Arminius visste att de Romerska legionärerna med sin disciplinerade träning och tunga beväpning var en fruktansvärd fiende för vilken arme som helst, att dom i slag på öppna fält var en kraft i det närmaste omöjlig att besegra. Därför var Teutoburgerskogen idealisk, Germanerna var vana att strida i denna miljö, men för Romarna skulle den täta och snåriga skogen innebära katastrof.


Här lade sig till Arminius och hans 18 000 krigare i bakhåll när den romerska hären i september äntrade skogen. På given signal stormade Germanerna ut ur sina gömställen och gick till angrepp mot de oförberedda Romarna som på grund av den smala stigen tvingats sprida ut sina trupper i betydligt smalare formationer än vad som var brukligt. Arminius taktik visade sig snart vara en stor framgång. Rom som hittills under sin existens nästan uteslutande gått segrande ur sina strider fann sig plötsligt som offer i en ren massaker. Medan Germanerna inte förlorade mer än 500 man sattes över 15 000 romare till svärdet, och övriga fick springa tillbaka söderut med svansen mellan benen för att överlämna det bistra beskedet: En sjättedel av det mäktiga Roms krigsmakt hade på en dag slagits i spillror.


Kulturspridare och nationsbyggare

Efter det svidande nederlaget i Teutoburgerskogen gav Rom upp sina ambitioner att erövra de Germanska områdena norr om alperna. Istället levde de båda civilisationerna länge sida vid sida med varandra och idkade handel. För trots att Romarna alltid skulle betrakta Germanerna som obildade barbarer så hade de senare tillgång till varor som Romarna själva inte hade kunskapen att framställa. I det civiliserade Rom hade man t.ex. fram tills nu använt sig av lerbad för att hålla sig ren, men detta förändrades när man fick tillgång till en av Germanernas många uppfinningar: Tvål. Bland andra saker som kom att bli uppskattade kan man även nämna smör, öl och kunskapen om hur man genom saltning kunde konservera kött. Ölet blev framför allt populärt i de lägre kretsarna. Hos de högre kom det att betraktas som ett bevis på Germanernas underlägsenhet. Fint, kultiverat folk skulle ju dricka vin. Känns resonemanget igen? Även Germanskt språkbruk var någon som importerades, modern latin innehåller idag många ord som härstammar från det urgermanska språket. Allt samröre till, trots, några äktenskap över gränserna förekom inte. Att ta sig en partner ur ett annat folk var tabu hos Germanerna.


Det var dock inte på alla håll som Romare och Germaner kom överrens. När Rom invaderade Britannia mötte de hårt motstånd från de Germanska Saxarna i norr, vilket fick dem att bygga en jättelik mur som försvar. När Rom senare försvagades klarade man inte längre av att hålla tillbaka Saxarna som avancerade söderut och erövrade hela Britannia. Där skulle dom förbli härskare fram till dess att Normanderna, en annan Germansk folkstam invaderade och senare bildade det moderna England. England följer därmed samma mall som flera andra av nordvästra Europas moderna nationer, som även de grundades av Germaner.

Saxiska krigare i filmen King Arthur (2004)

Var stolt!

Nu är det dags för själva poäng i det här inlägget. För vet du varifrån Germanerna ursprungligen kom? Jo, dom var skandinaver! Germanernas ursprungliga område bestod av Danmark, södra Sverige och den norska kusten. Det var härifrån som dom sedan spred sig över Europa och skapade stordåd. Kvar på det sydsvenska fastlandet blev två dominerande stammar: Svearna och Götarna. Dessa smälte till slut samman till ett folk, svenskarna, och bildade staten Sverige.


Ha allt detta i åtanke nästa gång någon politiskt korrekt person t.ex. hävdar att Ursvenskt är bara barbariet. Resten av utvecklingen har kommit utifrån.” Då kan du upplysa denne om hur vi svenskar, våra broderfolk och våra ättlingar bidragit till omvärlden och hur vi kanske mer än några andra varit med och skapat det Europa vi ser och känner idag. Var stolt, du svenske German, det har du all rätt att vara.


Läs mer om Germanerna på Wikipedia.


Andra bloggar om: , ,