onsdag, juni 27, 2007

Insändare: "Riksdagspartierna är extremister, inte SD"

"Riksdagspartierna är extremister, inte SD


Replik till Lise Blomqvist, HN 070627


Lise Blomqvist anklagar i sin debattartikel mig för att inte ha berättat hela sanningen om invandringen när jag under kommunfullmäktiges senaste sammanträde upplyste om att endast 11 % av dem som beviljades uppehållstillstånd i fjol hade flyktingskäl. Detta är sant, och berodde på det enkla faktum att det inte var svensk invandringspolitik vi diskuterade, utan en enskild punkt i kommunens policydokument mot ”främlingsfientlighet” (läs: Kritik mot den förda invandringspolitiken). Men då Blomqvist nu bjuder till debatt om de resterande 89 % som saknade flyktingskäl så svarar jag gärna.

Först och främst ska det dock påpekas att siffran 11 % flyktingar är ganska generös. Av de cirka 20 000 personer som enligt svenska staten var flyktingar var det bara en dryg tiondel som föll under flyktingkvoten eller som var flyktingar enligt Förenta nationernas konventioner. Resterande var sett till internationella konventioner inte några flyktingar, och hade sannolikt inte heller fått den status i någon annat nordiskt land än Sverige. Sverigedemokraterna anser att flyktingbegreppet har urholkats och att endast dem som är flyktingar enligt internationella konventioner ska beviljas asyl.

En något större andel, 17 %, utgjorde de som fick uppehållstillstånd till följd av den tillfälliga amnestilagen som genomfördes i fjol. Amnestilagen gick kortfattat ut på att asylsökande som sedan tidigare fått avslag men ignorerat sina avvisningsbeslut och illegalt stannat kvar i landet gavs en ny prövning med mindre krav än vid förra tillfället. Sverigedemokraterna motsätter sig att lagbrott och bristande respekt för svenska myndigheters beslut ska belönas med uppehållstillstånd, och kommer således motsätta sig framtida amnestier.

Den i särklass största invandrargruppen, 31 %, är anhöriginvandrarna. Sverigedemokraterna är inte emot idén med anhöriginvandring som sådan. I jämförelse med våra grannländer är dock reglerna för anhöriginvandring mycket generösa, och vi skulle gärna se en kursändring med den restriktiva, danska modellen som förebild.

Sammanfattningsvis så förespråkar Sverigedemokraterna en invandringspolitik som redan förs på regeringsnivå i många europeiska länder. För med europiska mått mätt så är det partierna i riksdagen som är extremister, inte vi i Sverigedemokraterna."


Andra bloggar om: , , ,