tisdag, maj 08, 2007

Kommunal vill utesluta mig!

Uteslutning enligt stadgarna § 10 mon 3)

Förbundet har erhållit hemställan från Kommunal Hallands avdelningsstyrelse om att förbundsstyrelsen ska fatta beslut om att utesluta dig ur förbundet enligt stadgarna § 10 mom 3 e)

Som skäl anges dels innehållet på din hemsida, och dels att du vid ett flertal tillfällen i kontakter med förbundets medlemmar via din blogg uppmanat medlemmarna att begära utträde ur Svenska Kommunalarbetarförbundet.

Ditt agerande är oförenligt med förbundets ändamål och sker i strid med ditt medlemskap i förbundet, utdrag ur stadgarna bifogas.

Innan förbundsstyrelsen avser att fatta beslut om uteslutning, bereds du möjlighet att yttra dig. Yttrande ska vara förbundet till handa senast fredagen 18 maj 2007.

Med vänlig hälsning
Svenska kommunalarbetarförbundet

Christer Thilén
Ombudsman”

”Med vänlig hälsning”, jo, eller hur. Dom ljuger ihop att jag skulle uppmanat folk att gå ur förbundet, något som jag aldrig gjort.(Men kommer att börja med nu.) Vidare tycks Kommunal-pamparna av diverse bilagor att döma vara väldigt upprörda över att jag anklagar dem för att missbruka sin maktställning och syssla med saker som inte angår ett fackförbund. Som svar på dessa hemska, lögnaktiga anklagelser missbrukar dom sin maktställning och vill kasta ut mig för att jag tagit ställning i olika frågor som inte angår ett fackförbund. Hade jag rätt eller hade jag rätt?


Jag är som ni säkert förstår ganska förbannad just nu. Förbannad för att LO återigen visar sitt rätta ansikte, ett fult, maktfullkomligt tryne, förbannad för att dom vill kasta ut mig för att jag inte lydigt står tyst i ledet. Jag är dock varken ledsen eller orolig. Jag blev nyligen fast anställd hos min arbetsgivare, och hade redan börjat fundera på att säga upp mitt medlemskap.


Styrelsen ber om ett yttrande från mig innan dom fattar beslut. Nog ska dom få det, men dom ska inte för vänta sig någon avbön eller tiggande om att få bli kvar.


Andra bloggar om: , , , , ,