fredag, februari 16, 2007

Vad är svensk kultur?

Detta är en återkommande fråga man får som nationalist. Vi vill bevara den svenska kulturen, men vad är egentligen svensk kultur?

Är det sill och potatis med nubbe? Eller är det att dansa runt midsommarstången? Visst, men det finns även en djupare aspekt. Svensk kultur är det svenska folkets gemensamma skapelse. Det är den identitet och de traditioner vi skapat, utvecklat och pusslat ihop. Det är vad som binder ihop oss som ett folk.
Många av våra belackare påstår att då svenskarna i alla tider tagit in influenser utifrån existerar det ingen genuin svensk kultur. Det är sant att svenskarna, likt alla världens folk tagit in influenser utifrån, detta är emellertid inte relevant i min mening. Det har nämligen hela tiden varit svenskarna själva som tagit till sig influenser och sammanflätat dem med gångna generationers seder och bruk, och alltså utvecklat sin egen kultur.
Detta står i kontrast med vad som sker idag. Det som sker idag är inte en utveckling av svensk kultur, då det inte är svenskar som skapar förändringen, utan invandrade folkgrupper som tar med sig sin egen kultur hit. Detta brukar internationalisterna kalla för ”berikning” av svensk kultur. Det är en beskrivning jag motsätter mig å det bestämdaste. En kultur kan inte berikas, bara förändras. Antingen genom utveckling eller som i det här fallet, utarmning. Svensk kultur är bara svensk så länge den skapas och utvecklas av svenskar. Vad som sker idag är att svensk kultur utarmas och håller på att ersättas av en hopkokad blandning av all världens kulturer. Som nationalist kan jag inte acceptera denna utveckling.
Jag tänker inte låta vår kultur som utvecklats under 100-tals år dö ut.
Jag tänker inte ge vika för de krafter som vill förpassa såväl det svenska folket som den svenska kulturen till historiens sophög.
Det är vad som driver mig som nationalist.


Många Sverigedemokrater tycks ha svårigheter att definiera svenskheten med ord. Det är egentligen inte alls konstigt. Svenskheten handlar mycket om känslor, och känslor kan vara svåra att beskriva med ord. Det här var mitt försök att ge ett svar på frågan om svensk kultur. Hur väl jag lyckats lämnar jag åt mina besökare att avgöra. Förhoppningsvis är detta en syn som kan delas av de flesta Sverigedemokrater.


Andra bloggar om: