fredag, januari 05, 2007

Nej, jag är inte etnopluralist

Under det gångna dygnet har en hel del skrivits om min post ”Varning för massinvandring” på diverse bloggar. Själv ser jag fortfarande inte vad som skulle vara så farligt med den, men då den uppenbarligen väckt en hel del känslor och satt igång diskussioner om mina värderingar känner jag mig tvingad att skriva ytterligare en post för att klargöra vissa saker.

Först och främst: Nej, jag är inte någon etnopluralist. När jag skrev att jag till 20 % var etnopluralist satte jag ordet inom citationstecken. Detta för att jag ansåg att detta kanske inte var den bästa beskrivningen, men att jag inte fann något lämpligare ord. T.ex. så anser jag att välassimilerade invandrare, och då framförallt utlandsadopterade, är att betrakta som svenskar snarare än som Indier, Chilenare, Kineser eller vart än dom nu skulle vara födda. Detta är en åsikt som ingen etnopluralist skulle ställa sig bakom.

Inte desto mindre ser jag ett värde i att världens etniska mångfald bevaras, och ser gärna att detta sker genom kraftigt begränsad invandring, och uppmuntring till återvandring. Åtgärder där jag har partiet officiella och praktiska politik att stödja mig på.

Också i åsikten om att etnicitet är av betydelse anser jag mig stå bakom partiets politik. Sverigedemokrater av skilda uppfattningar har under de senaste dagarna debatterat om det finns något stöd för detta i principprogrammet. Uppenbarligen går det att tolka åt båda hållen. Istället för att ge mig in i den debatten vill jag rikta er uppmärksamhet till vårt familjepolitiska handlingsprogram. Under punkten ”Adoption” kan man läsa:

I egenskap av nationalister inser Sverigedemokraterna den enorma betydelse som starka rötter och en trygg identitet har för varje barns utveckling. Sverigedemokraternas grundläggande inställning är att varje barn så långt det är möjligt skall få växa upp under goda förhållanden med sitt eget folk i sitt eget land. Då detta tyvärr inte alltid är möjligt skall viss utländsk adoption kunna tillåtas.

Här klargör SD tydligt att etniciteten är en faktor som spelar in när man ska definiera vilket folk en person tillhör. Dock betyder det inte att en person med annan etnisk bakgrund inte kan bli svensk, det visade fallet Windeskog med all tydlighet. För de som inte känner till fallet så blev Jimmy Windeskog utesluten ur partiet efter att ha kritiserat Tony Wiklander för att denne hade en utlandsadopterad dotter, vilket i Windeskogs mening var att stödja mångkulturen. Uteslutningen betydde rimligtvis att styrelsen inter delade åsikten, vilket inte jag heller gör.

Så för att sammanfatta. Jag ser inget kontroversiellt med min bild och jag anser inte att jag på något sätt gått emot partiets politik när jag publicerade den. Det är snarare mina belackare än jag som hamnat i fel parti.