torsdag, januari 04, 2007

Bör jag uteslutas ur SD?

Min förra post har resulterat i en minst sagt hetsig debatt. Faktum är att den blev så hetsig att jag kände att jag var tvungen att gå in och stänga den, något som jag aldrig gjort förr. En person som valde att vara anonym (otrevligt folk brukar vara det) hävde ur sig en hel del mindre trevliga saker mot både mig och andra debattörer. Jag är inte någon ”seriös demokrat”, jag förkastar de mänskliga rättigheterna och folk som inte höll med om detta kallades för terrorister. Anklagelser som dessa har vi hört förr, och det är inget jag i vanliga fall skulle ta någon större notis om. Men detta fall sticker ut ifrån mängden. Det var nämligen varken en liberal eller en socialist som låg bakom inläggen, det var en person som påstod sig vara medlem i SD. Det som fick Anonymous att gå i taket var min formulering om att massinvandring utgör ”ett allvarligt hot mot världens etniska och kulturella mångfald”. Det här att vilja bevara den etniska mångfalden var ren rasism enligt Anonymous, som vidare menade att han/hon hade principprogrammet bakom sig och att var och en inte delade hans/hennes renodlade kulturnationalistiska synsätt inte hade i SD att göra. Detta vållade inte helt oväntat debatt när SD:are av en mer etnopluralistisk uppfattning protesterade. Helt klart är att olika viljor samlas i vårt parti och att alla sidor anser sig ha stöd för sina åsikter i partiets program.

Själv kallar jag mig varken kulturnationalist eller etnopuralist, det räcker gott och väl med att bara vara nationalist för mig. Men om frågan som nu är fallet ställs på sin egg skulle jag nog säga att jag uppfattar mig själv som 80 % kulturnationalist och 20 % ”etnopluralist”, eller vad man nu bör kalla det. Jag anser att folk från båda lägren kan samsas i SD, givetvis inom vissa gränser. Frågan är om inte Anonymous genom sin likgiltighet till alla de unika folkens rätt till överlevnad gått över denna gräns. Jag skulle rekommendera medlemskap i Folkpartiet, men med tanke på det intoleranta sätt du bemöter interna meningsmotståndare på betvivlar jag du överhuvudtaget ät lämpad att vara verksam inom ett politiskt parti.

Kommentarfunktionen kommer tills vidare att lämnas öppen på den här posten för frågor och åsikter i ämnet. Vilka tolkningar kan man göra av principprogrammet? Är man rasist om man värnar om global, etnisk mångfald? Bör jag kastas ut ur SD?
Anonymous, du är också välkommen att delta i diskussionen om du:
1, Klarar av att bemöta meningsmotståndare med respekt.
2, Står för dina åsikter och går ut med ditt fulla namn.


PS. Idag anklagas jag för extremism, förra veckan kritiserades jag för att jag inte var tillräckligt hård. Det finns bredd i SD. Det råder det inget tvivel om.


Skäl för uteslutning?