torsdag, december 21, 2006

Välkommet beslut från HD

Expressen:
Högskolor och universitet får inte på kvotera in studenter med utländsk bakgrund. Det slår Högsta domstolen i dag fast i en dom och tilldömer två kvinnliga studenter från Uppsala 75 000 kronor i skadestånd.


Egentligen borde det väl vara självklart, men i toleransens förlovade land kan man ju aldrig vara säker. Nu väntar jag med spänning på att de svenskar som nekades plats på polishögskolan just för att dom var svenskar också lämnar in en anmälan och kräver sin rätt.