torsdag, november 16, 2006

Reinfeldt och de civiliserade stenkastarna

Illustration av Weine Berg

Svenskarna är i grund och botten barbarer. Att vi trots allt uppnått en viss nivå av civilisation har vi en uppenbarligen mycket mer civiliserad omvärld att tacka för. Detta var statsminister Fredrik Reinfeldts budskap när han besökte stadsdelen Ronna i Södertälje. Ronna blev rikskänt i september förra året då en grupp civiliserade Ronnabor trakasserade och misshandlade två barbariska kvinnor, situationen urartade och flera barbariska polispatruller kallades till platsen för att stävja civiliserade stenkastare. Aftonen avslutades med att den barbariska polisstationen besköts av civiliserade män med automatvapen.

Du kan behålla din civilisation Fredrik, vi svenska barbarer är inte intresserade av den.


  • Dagens Nyheter: Det ursvenska är blott barbari