onsdag, november 29, 2006

Internationell Gallup-undersökning ger intressant info om muslimer

En stor Gallup-undersökning med 9000 muslimer i 9 muslimska länder ger en del intressant information. T.ex. visar undersökningen att det till skillnad från vad många svenska debattörer vill hävda inte är några större skillnader i tankegångarna mellan muslimska radikaler och ”vanliga” muslimer. Vidare visar undersökningen att terroristerna inte är några fattiga stackare som känner att allt är så eländigt att dom inte har något annat val än att ta till våld. Tvärtom är radikalerna rikare, mer välutbildade och dessutom mer optimistiska inför framtiden än genomsnittsmuslimen.

  • What Makes a Muslim Radical?