onsdag, oktober 18, 2006

Nya dumheter från Expo

Idag har det skrivits en del i massmedia om att det under de kommande fyra åren kommer att finnas en hel del Sverigedemokratiska nämndemän runt om i landet. Detta är något som gjort Daniel Poohl på tidningen Expo bekymrad. Han menar på att dessa nämndemän kan komma att missgynna invandrade gangsters. Exakt hur han kommit fram till denna slutsats får vi inte veta, men jag förutsätter att det har med SD: s restriktiva invandringspolitik att göra. Låt oss anta att han har rätt, låt oss anta nämndemän inte han hålla isär sina uppdrag från sina respektive partiers agenda. Då kanske Kristdemokrater och Moderater dömer oskyldiga svenskar? Då kanske Miljöpartister och Socialdemokrater låter skyldiga invandrare gå fria? Dessa partier är ju för invandring och mångkultur. Och då nämndemän inte klarar av att vara opartiska är väl den här sortens fiffel att vänta sig? Genom att förvränga brottsstatistiken och tona ner invandrares överrepresentation förhindrar man att folk börjar ifrågasätta den rådande ordningen.

Sådana påståendet är dock bara trams. Det förstår du lika väl som jag. Men om den logik som Expo och pajasen Poohl använder vore korrekt skulle det vara dagens sanning.