söndag, oktober 29, 2006

"Manipulation trolig orsak till apati bland flyktingbarn"

"Den i Sverige allmänt vedertagna psykologiska förklaringen till barnens tillstånd skulle vara en medicinsk världssensation. När jag undersökte ett apatiskt flyktingbarn visade hon uppenbara symptom på läkemedelsförgiftning. Det visade sig att varje gång flickan vaknade gav modern henne ett halvt dricksglas med medicin mot schizofreni och ett halvt dricksglas med medicin mot depression. Dagen efter att medicinen omhändertagits var flickan helt symptomfri. I Sverige görs allt för att bekämpa förklaringen att apatin beror på manipulation. Ifrågasättandet av den psykologiska förklaringsmodellen framställs som främlingsfientlig. Allt för att skrämma till tystnad."

  • DN: "Manipulation trolig orsak till apati bland flyktingbarn"