söndag, oktober 08, 2006

Kommunalt program för SD-Varberg

Sverigedemokraternas lokalpolitiska program för Varbergs kommun under mandatperioden 2007-2010.

Inledning

Utgångspunkten för Sverigedemokraternas lokala politik för Varberg är att Varberg ska bli en så bra plats att bo i som möjligt för alla kommunens invånare. Ideologiska skygglappar får aldrig prioriteras över invånarnas välmående.

Sakpolitik

Nej till höjt partistöd
SD anser inte att dagens höga partistöd är försvarbart. Vi kommer att motsätta oss eventuella höjningar och eventuellt även verka för en sänkning.

Anställning av en äldreombudsman
I många kommuner har man valt att anställa en äldreombudsman som ser efter våra äldres behov och rättigheter. SD anser att även Varberg är i behov av en sådan tjänst.

Skolmat och matbrickor
Större resurser måste satsas på matbespisningarnas i våra kommunala skolor. Vi vill återinföra matbrickorna och förbättra kvalitén på maten, som i så stor utsträckning som möjligt skall vara närproducerad och ekologisk.

Övergångställe vid Galleria Trädgården
Övergången över Västra Vallgatan vid Galleria Trädgården är inte säker. Detta beror inte minst på att många människor tror att reglerna för övergångställe gäller, vilket skapar missförstånd mellan bilister och fotgängare. Om ingen bättre lösning kan presenteras förespråkar SD att övergången förses med övergångställe och trafikljus.

Övervakningskameror vid ”krogstråket”
Polisen i Varberg har uttryckt önskemål om att det ska sättas upp övervakningskameror vid ”krogstråket”. Kritikerna menar att önskemålet är integritetskränkande. SD har förståelse för kritiken men anser ändå att invånarnas fysiska trygghet måste prioriteras och säger därför ja till polisens önskemål.

Rätten till heltid
Många anställda inom kommunen är mot sin egen vilja deltidsanställda. SD anser att kommunen ska vara god arbetsgivare och i den mån det finns resurser vara tillmötesgående till fackliga krav om rätt till heltid.För Sverigedemokraterna i Varberg:
Erik Hellsborn / Jörgen Pejle