måndag, oktober 09, 2006

Invandring och våldtäkter

Våldtäkterna ökar” berättar Aftonbladet och sänder in professor Christian Diesen för att förklara ökningen. Den gode professorn vet förstås vad han får och inte får säga. Han drar upp porrkonsumtion och lagändringar som förklaring. En del av sanningen finns säkert här, dock utelämnas den kanske viktigaste faktorn, om inte till det senaste årets ökning, så i alla fall till våldtäktsproblemet i stort: Invandringen.

I Brå-rapporten ”Brottslighet bland personer födda i Sverige och i utlandet” som utkom i slutet av förra året slogs det fast att:

1, Invandrare begår våldtäkter i större utsträckning än svenskar.

2, Invandrares överrepresentation i brottsstatistiken har ökat under de gångna 10 åren. Detta trots de tiotals, kanske till och med hundratals miljarder kronor som satsas på integration.

Slutsatsen är ofrånkomlig: Våldtäkterna är ett invandringsproblem.


Utdrag från sidan 41 i rapporten

Utdrag från sidan 9 i rapporten